Vikbolandsbanan började sin "bana" med 15 personvagnar och ett 60-tal godsvagnar från Ljunggrens Verkstads AB i Kristianstad. Sen utökades och byttes vagnparken ut löpande. Andra leverantörer  var Nya AB Atlas AB i Stockholm och ASJ i Linköping. Från Fole Mekaniska på Gotland beställde man 1906 tio öppna passagerarvagnar för sommartrafik (beteckningen var dock samma som för öppna godsvagnar).  Vid mitten av 1920-talet hade man 25 personvagnar och 250 godsvagnar. På 1930-talet samordnades smalspårsbanorna i Östergötland under en gemensam trafikförvaltning (TÖJ) och lok och vagnar flyttade mellan de olika banorna. En vagntyp som tillkom på 1950-talet var smalspåriga överföringsvagnar som kunde transportera normalspåriga vagnar (via en överföringsramp)

 

Förutsättningarna för person och godstransporter var goda, till hamnar, sågverk och grustag anlades 25 kilometer sidospår. De första 20 åren ökade godsmängden stort.

Stort och smått, snabbt eller bara "som tåget".  Se pdf härintill med några olika fraktsedlar från VB, och några olika fraktfrimärken som användes  på brev och paket.

Fraktsedlar VB.PDF
    IlgodsJPG            frakm1gif          fraktmarken VBjpg