Den här är en berättelse i ord och bild om den smalspåriga (891mm) och numera nedlagda Vikbolandsbanan.

891 mm är den spårvidd som var den vanligaste för smalspår i Sverige. Spårvidden 891 mm är unik för Sverige eftersom den utgick ifrån tre svenska fot  och därför kallas dessa järnvägar även för "trefotabanor".

Det officiella namnet var Norrköping Söderköping Vikbolandets Järnväg - NSVJ.   Tyngdpunkten i berättelsen ligger på delen Norrköping - Arkösund, men här finns också material från linjen Norrköping - Söderköping - Valdermarsvik.


Källmaterial
Inspiration och underlag till siten från Bengt Pettersson, Norrköping - Foton, ritningar och hans skrift "Vikbolandsbanan och Jonsbergsborna"  Delar av den kan laddas ner som pdf här på sidan. Bengt började på VB som banarbetare och banvakt och slutade som Driftsingenjör på SJ 1986.  

Ett flertal böcker bland annat : "Norrköping - Söderköping Vikbolandets Järnvägsaktiebolag 1893 - 1918" av Edvard Ringborg och "Vikbolandets Postanstalter" av Folke Wester.  Vykort, foton, uppsatser och berättelser mm. och insamlandet fortgår. Du kanske själv har något att berätta, några föremål eller bilder från VB som du vill visa upp?

Den här siten om VB började 2000-04-11 på adressen vikbolandsbanan.info - nu fortsätter historien här för att förnyas och visas bättre på olika plattformar.

Tomas Einborn

vxlhgif
Stationer och människor.pdf
Bantjänsten.pdf
Jonsbergsbor som börjat på Vikbolandsbanan.pdf
Bengt Pettersson på bromsarplats den 3/4 1945 i Kättinge. (N.Ö.J-vagn på VB-spår)

Nordisk Familjebok 1913

Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg (sign.: järnvägens N. S. V. J., materielens V. B.), som eges och trafikeras af Norrköping- Söderköping-Vikbolandets järnvägsaktiebolag, är smalspårig (0,891 m.) och har en längd af 101,a km., hvaraf 101 km. inom Östergötlands och 0,3 km. inom Kalmar län.

Järnvägen utgår från Norrköpings östra station åt s. ö. till Kummelby, 6 km. från Norrköping, där den delar sig i två linjer, af hvilka den ena framgår i sydöstlig riktning öfver Göta kanal till Söderköping och därifrån förbisjön Strolången till Gusums bruk i närheten af den s. k. Ahstorpsviken af sjön Yxningen, till hvilken ett kortare hamnspår är framdraget, samt vidare till ändpunkten strax s. om köpingen Valdemarsvik,och den andra sträcker sig österut n. om Kuddby och s. om Häradshammars kyrka fram till Östersjön vid Arkösund.

I samband med byggandet af linjen Söderköping-Valdemarsvik flyttades Söderköpings station, hvarigenom den ursprungliga sträckningen af linjen Norrköping-Söderköping förlängdes med l km. Vid Norrköpings östra station har järnvägen anslutning till Kimstad- Norrköpings järnväg och genom denna således förbindelse med hela det smalspåriga järnvägssystemet mellan Örebro och Hultsfred med tillstötande likspåriga banor.

För trafik öppnades linjen Norrköpings östra-Kummelby-Söderköping, 16,3 km., 20 dec. 1893, Kummelby-östra Husby, 20,7 km.,8 sept. 1894, östra Husby-Arkösund, 25,5 km., 15juni 1895 och Söderköping-Gusum, 27,9 km., 15 maj och Gusum-Valdemarsvik, 10,9 km., l okt. 1906.

Vid 1912 års slut utgjorde bokförda byggnadskostnaden 3,768,247 kr., hvaraf för rullande materiel 587,329 kr., aktiekapitalet 1,389,600 kr. och reservfonden 32,835 kr. Järnvägens postadress och styrelsens säte är Norrköping.  

Large_Long_Bottomgif