Det första förslaget på en järnväg mellan Norrköping och Söderköping kom på 1870-talet. Ett järnvägsbolag bildades 1892. Linjen till Söderköping öppnades 1893. Till Östra Husby 1894, till Arkösund 1895 och till Valdemarsvik 1906.

Välkommen till en resa på den smalspåriga Vikbolandsbanan - spårvidd 891 mm. En berättelse i ord och bild om byggnader, bana, lok, vagnar och människor.
Vad är nytt?      Senast ändrad: 2018-05-27

Linjerna Norrköping - Östra Husby - Arkösund lades ner 1960. Norrköping - Söderköping - Valdemarsvik 1966. Banan hade blivit olönsam. Det hade påskyndats genom borttagande av trafik, och flyttande av intäkter till andra bolag.

24,8 kg räls 1894 en vanlig dimension på VB