Stationerna var banans knutpunkter - från små hållplatser med ett stickspår till stationer med lokstall, verkstäder, godsmagasin och stora bangårdar. De största stationerna var i anslutning till städer, samhällen och hamnar. Norrköping Östra var ett nav med anslutning till Norra Östergötlands Järnvägar, hamnspår och stambanan. Andra stora stationer var Valdemarsvik och Arkösund med hamnar, belägna vid banans ändpunkter i söder och i öster. Söderköping vid Göta kanal och Gusum med sina industrier var också av stor betydelse.  Grustäkter fanns vid Fallingeberg (Birkekärr) och Sörby, och en insjöhamn vid Yxningen.

På grafiken här finns stationer och hållplatser/lastplatser markerade. Särskilt de sistnämnda varierade med tiden, och alla finns inte med här. Olika symboler visar bro, hamn, industri och grustäkt.