Motorvagnar och rälsbussar av olika slag trafikerade Vikbolandsbanan, redan 1898 sattes en ångvagn in, men den blev en parentes och såldes 1903 till RHJ på Gotland. Från ASEA DEVA köptes dieselelektriska motorvagnar - VB X1, X2, X3 och X4. Från slutet av 1930-talet och till början av 1950-talet introducerades dieseldrivna rälsbussar av olika typer tillverkade av Hilding Carlsson i Umeå.

VB 5 (1937, tvåaxlig) var början till en övergång till lättare fordon. Sedan kom boggierälsbussar (VB406 -412) med tvåaxliga resgodsvagnar. Samt senare även boggiesläpvagnar för gods och passagerare. Sist i raden kom 1952 typen YCo5p

Här en förare i uniform bredvid sitt fordon.

VB_mvagn-forarejpg


VB X2 120 hk, generator drev fyra elmotorer, byggd för att dra tillkopplade vagnar. Inga passagerare
VB X1 - Hyrd från DEVA /Dieselelektriska Vagnaktiebolaget i oktober 1916, den hade en 75hkr motor, gick i lokaltåg mellan Norrköping - Söderköping och drog upp till tre vanliga personvagnar. Den hade också egna 2 och 3 klass passagerarutrymmen och resgodsavdelning. Den köptes i juli 1918 för 70000kr, byggdes under 30-talet om till 3 klass personvagn övertogs av SJ och skrotades slutligen 1962.
VB X3 - Beställd hos DEVA 1923 levererad 1924, 8 cylindrig motor på 120 hkr, inredd med stort resgodsutrymme men saknade passagerarutrymme, maximal släpvagnsvikt var 50 ton (dvs, upp till 200 passagerare på ett tåg).
VB X4 - Levererad 1925 hade 180 hkr motor. Den användes senare som driftfordon, moderniserades och togs ur drift först 1958.