Ånglok användes på Vikbolandsbanan fram till 1960-talet. Men innan dess hade godstrafiken övertagits av mindre diesellok - lokomotor Z4p.   Inom parentes efter lokbeteckning står hjulföljd och tillverkningsnummer.  (Bild på VB3 (C, 136) Motala Verkstad 1893  saknas).

För 1895 rapporterade Trafikchefen: "De tvenne lokomotiv som upprätthållit trafiken hafva under året gått 51210 kilometer eller i medeltal 140 km per dag med en kostnad per lokomotivs kilometer af för bränsle 12 öre och för smörj och putsämnen 4 öre."


VB1 - 13 Foton SJK Foto, Stig Nyberg