Det är den 3 juni 1943, det är Kristi Himmelsfärdsdag och VB firar 50 år. På Oskar Fredriks bro flaggas det och vid Hedvigs Kyrka får 117 personer som utfört arbete på banan medalj av landshövding Hamilton.  På kvällen hålls det jubileumsmiddag för medaljörerna och övriga inbjudna på Standard Hotell.

På östra station är flaggan hissad och tåget är utsmyckat. I väntsalen är  det flaggor och blommor. På stationer och hållplatser längs banan var det också festligt och dekorerat, överallt flaggade man. Det är också krig och beredskapstid, på stationens tak syns ett luftbevakningstorn som användes av kvinnliga luftbevakare "Tornsvalor".  På svenska järnvägar färdades det fortfarande tyska soldater men bara några månader senare är det slut med det.

Tvåhundra personer var inbjudna, här står de uppställda och uppklädda. Framifrån och bakåt i salen efter rang och betydelse. Titlarna gav också ledtrådar till bordsplaceringen - Landshövding, Borgmästare, Hovpredikant, Bankir, Direktör, Trafikchef och Riksdagsman gav plats vid honnörsbordet.  Banvakt, banarbetare, stationskarl, kontorsbiträde och nattvakt hamnade vid borden längre bort. Var titeln fröken eller städerska var man en av de fyra kvinnor som fanns med på tillställningen.
Deltagarförteckning jubileumsmiddagen Standard Hotell.pdf