Norrköpings Östra station numera finns bara den stora stationsbyggnaden kvar, ritad av arkitekten Werner Northun och invigd 1910. Den ersatte då stationshuset från 1893. (mittemot Östra Promenaden vid nuvarande Vikbolandsgatan). Bangården var mycket stor, man hade också planerat för stora godsvolymer från hamnen i Arkösund som skulle vara en isfri uthamn. Norrköpings hamn var då i genomsnitt stängd av is 100 dygn per år. Men efter att den första riktiga isbrytaren till Norrköpings hamn levererades från Kockums i Malmö 1904, så kunde hamntrafik upprätthållas nästan året om.

Här under en plan över bangården och alla byggnader från 1918 och en orienteringsplan uppsatt 1958 (ersättande en plan från 1941).

Ritning av 1910-års stationshus, och bild som visar den tillsammans med den tidigare stationen.


nrkostra2JPG

På planen från 1918 finns stationshus, godsmagasin, lastkaj, lokstallar, vändskiva, vagnhall, vagnsvåg, ställverk, motorvagnsstall, dressinstall, och oljecistern. På orienteringsplanen från 1958 har man senare skrapat bort ett godsmagasin som inte fanns kvar, och noterat sektioner som bortkopplats.

Framför VB11 och lokstallet 1940-tal, gruppbild på personalen.

Kartan från 1924 - visar Östra stationen, och hur spår från den och från stambanan knöts ihop vid Sylten där gods kunde lastas om.
Personal NSVJ 1918.pdf

Isbrytaren som med sina 500 hästkrafter gjorde att de stora planerna för Arkösunds hamn "lades på is".

Isbrytaren 1904jpg