Att bygga en järnväg - Finansiering, planering, linjedragning, expropriering av mark för bana och byggnader. Stämningar av markägare och överlåtelse av mark.  Kontrakt skrev för entreprenader av många slag, schaktning, utfyllnad, broar, övergångar och byggnader.
Beställning gjordes av allt från uniformsknappar till lokomotiv.  Många företag runt om i landet blev engagerade - Motala Verkstad, Surahammars Bruk, Ljunggrens Verkstads AB, Andersson & Lindeberg för att nämna några. Förfrågan kom från Postinspektionen om föreståndare för de nya stationerna också kunde förestå post och postsparbank.  Kungliga Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen inspekterade och godkände rullande material.  Bilder:
  • Del av en karta där mark tagits över av järnvägen från olika ägor, åker, äng eller annan mark. Dess ägare och yta.
  • Ritning i genomskärning av en bank dvs. en upphöjd banvall.
  • Något som enkelt som en grind skulle också göras en ritning för.
Längst ner följer några exempel (pdf) på den stora massa av dokument och korrespondens som krävdes för att genomföra bygget. Med stor omsorg skrivet och ritat för hand.
Stämning.pdf
Postinspektionen juli 1894.pdf
Överlåtelse.pdf
Motala Verkstad 1893.pdf
Väg och Vatten 1894.pdf