gostrainvigningjpg

Invigning av den första Östra stationen i Norrköping 1893. Lägg märke till unionsflaggorna på stationsbyggnaden.


BrandRingarumjpg

Ringarum 1/6 1963 Brand vid Ringarums tegelbruk Pingstafton 1963. Foto: Bernt Cederholm.


svennebymosse-vb11-1920-bjpg

VB11 ur spår på Svenneby mosse. Lokurspåringen skedde den 9 maj 1920 mellan Svenneby - Kättinge på rakspåret i närheten av Grönevads gård. Det var ett mycket besvärligt räddningsarbete då loket sjönk i dyjorden. För att få ett stabilare spårläge användes efter denna urspåring långsliprar med kolstubb som ballast på mossmarken.


vb11_olyckajpg

Missöde under växling - Valdemarsvik 14/9 1941 Urspårning i Valdemarsvik med VB11, mannen till vänster i lång rock är Stationsinspektorn i Valdemarsvik Harald Ringman.


Kuddby19010610_kungabeskjpg

Kuddby 1901 - Stationen är lövad och flaggprydd, högtidsklädda väntar man på kungligt besök.

mnnerumsn1jpg

1940-tal, Mönnerumsån på Vikbolandet svämmar över. Vid svåra översvämningar fick man ofta ersätta motorvagnarna med loktåg och göra noggranna inspektioner före varje tåg eftersom risken var stor för underminering av banvallen.