Det behövdes inte bara spår för att bygga en järnväg - mängder med byggnader, från små "afträden" till stora stationshus. Lokstall, vändskiva, kolgård, godsmagasin, ekonomibyggnader, hamnkajer, broar. En hel infrastruktur för att använda ett nutida begrepp.  Ett 60-tal byggnader i första etappen (1892 - 1895), och ytterligare ett 40-tal när Hammarkindsbanan byggdes till Valdemarsvik (1904 - 1906).